euforion portal

Newsletter
banner
banner
Akcie
 

Aleister Crowley - Kniha Thothova

 

„Rob, čo ty chceš a bude to v jednote so zákonom“

Už len meno britského mága Aleistera Crowleyho vzbudzuje tak v radoch dobromyseľných, altruistických, pozitívne zameraných svätuškárskych kresťanských ovečiek ako i v davoch prefláknutých, smrteľne banálnych, neinvenčných, karmou, vegetariánstvom, údajnými mystickými symbolmi a rituálami zaťažených entuziastických a preto nebezpečne spasiteľsky zameraných prívržencov ezoteriky a tajomná úzkosť, dešpekt a zavše i rešpekt. Rešpekt pred tým, čo ostalo nepreskúmané, temné a možno aj strašidelné. Pretože Crowley niekomu naháňa strach i dnes, päťdesiat sedem rokov po svojej smrti. Crowley, ktorého jeho vlastná, puritánsky založená matka nazvala Hroznou Šelmou 666 a v ktorom ešte mnohí vidia predovšetkým čierneho mága spriahnutého so Satanom. Preskúmajte teda trošku z bližšia túto neobyčajne kontroverznú a preto hádam aj nesmierne vplyvnú osobnosť, ktorej zásluhy na zmodernizovaní mágie sú nesporné a hlboko inšpiratívne.
Aleister Crowley, podľa historika mágie Richarda Cavendisha, bol najnadanejším kúzelníkom aký sa na scéne novodobého okultizmu objavil od sedemnásteho storočia. Crowley bol nesmierne mnohostranný: vynikal ako šachista, ale tiež ako básnik, prozaik s príjemným humorom, maliar, horolezec, svetobežník... O jeho sexuálnej nenásytnosti a záľube v pornografii dodnes kolujú legendy. Bulvárne plátky ho označovali za „najhriešnejšieho muža na svete“.

Narodil v roku 1875, teda v roku, keď zomrel veľký francúzsky teoretik mágie Eliphas Lévi, čo Crowleyho len utvrdilo v tom, že je Léviho reinkarnáciou. Záujem o okultizmus ho priviedol medzi členov rádu Zlatý úsvit, kde mu bolo pridelené meno Perdurabo (Vytrvám). Učenia rádu si veľmi rýchlo a bez ťažkostí osvojil, takže po čase sa opovážil siahnuť aj na tie najtajnejšie, najposvätnejšie ezoterické praktiky. V roku 1904, počas pobytu v Káhire, sa Crowleymu prihovoril duch zvaný Aiwass, ktorého mág považoval za svojho „vyššieho génia“. Aiwass prostredníctvom Crowleyho jasnovidne nadanej manželky Rose Kellyovej, s ktorou mág strávil noc v kráľovskej komore Veľkej Pyramídy, zjavil Knihu zákona (The Book of the Law – Liber Al vel Legis), obsahujúcu základnú poučku – kľúč k pochopeniu Crowleyho mágii, vetu, ktorá znie nasledovne: „Rob, čo ty chceš, a bude to v jednote so zákonom“. (Do what thou wilt.)
Knihou zákona Aleister Crowley sám seba ubezpečil o tom, že jeho životným poslaním je pričiniť sa o zničenie kresťanstva a na jeho troskách sa pokúsiť vybudovať vlastný duchovný systém – thelémske opátstvo. V roku 1907 založil rád Striebornej hviezdy (Argentum Astrum) a od roku 1909 začal vydávať vlastný časopis The Equinox. V roku 1912 sa stal vodcom britskej odnože nemeckej okultnej skupiny známej pod menom Ordo Templi Orientis. Crowley prijal titul Najvyššieho a Svätého kráľa Írska, ostrova Iona a všetkých Britov prináležiacich ku Gnostickému chrámu. Vyžíval sa v používaní rozličných exoticky znejúcich pseudonymov a tak načas bol napríklad Dźio Chánom, ruským grófom Vladimírom Svareffom, Hroznou Šelmou, Bafometom...
Počas 1. svetovej vojny Crowley presídlil do Spojených štátov, kde pre Nemcov písal proti britské propagačné materiály. V štáte New Hampshire sa nechal povýšiť do hodnosti mága v obrade. Počas zasväcovacieho rituálu pokrstil žabu ako Ježiša Krista a ukrižoval ju.

V roku 1910 sa Crowley rozhodol odcestovať na Sicíliu, kde v meste Cefalú so svojimi vtedajšími milenkami, Šarlátovou opicou alebo Thovtovou Opicou a Sestrou Cypris zriadili Thelemské opátstvo, ktoré sa nachádzalo v upravenej Crowleyho vile. Mág a jeho učeníci čoskoro upútali pozornosť nielen britskej bulvárnej tlače, ale aj talianskych úradov. Mnohí z Crowleyho prívržencov psychicky nezvládli „výuku“ a skončili v útulkoch pre choromyseľných. Keď Raul Loveday, jeden z Crowleyho nasledovníkov, na sicílskom statku náhle zomrel, vláda mussoliniovského Talianska zakročila a v roku 1923 Crowleyho z krajiny vykázala...

V roku 1913 Crowley zakladá ženské divadlo, ktoré dostane názov Ragged Ragtime Girls. Poslaním tohto ansámbelu je predvádzať magické rituály okorenené hudbou i tancom. Počas vystúpenia v Moskve sa Crowley zoznamuje s Maďarkou Annou Riglerovou, o ktorej čoskoro vysvitne, že má masochistické sklony, čo mágovej náchylnosti k sadizmu len vyhovuje.

Po odchode z Talianska sa z Crowleyho opäť stáva tulák svetom. Okrem toho sa na jednej strane znovu usiluje zhromaždiť žiakov a na strane druhej sa neúspešne pokúša odvyknúť si z heroínu. Výstrelky, alkoholizmus, narkománia Crowleyho sviežosť myslenia vôbec nenarušili , čo sa odrazilo v jeho bohatej a brilantnej spisbe. Osobnosť Aleistera Crowleyho sa často porovnáva s tantrickým mágom Padmasambhavom: obidvaja boli známi veľkou okultnou silou, výrazným narcizmom, sebazbožťovaním, škandálami, neuhasiteľnou sexuálnou túžbou, odporom ku konvenciám. Crowley precestoval mnoho krajín, navštívil Mexiko, USA, Indiu, Burmu, Ceylon, Egypt... V Mexiku sa napríklad zoznámil so starým mágom menom Don Jesus Medina, ktorý mu v priebehu niekoľkých týždňov pomohol prejsť 33 stupňami miestnej tajnej magickej spoločnosti. Keďže Crowley bol skúsený horolezec, neodolal možnosti vystúpiť na sopku Popocatepetl... Na Ceylone navštívil svojho niekdajšieho majstra z rádu Zlatého úsvitu, Alana Bennetta. Z Bennetta sa medzitým stal budhistický mních. Crowley si pod jeho vedením osvojil budhistické meditačné techniky. Zomiera v roku 1947 v Anglicku.

Crowleyho magický systém sa dá zhrnúť v niekoľkých bodoch. Maďarský teoretik mágie, Yliaster Daleth, vo svojej knihe Mágia – Skryté sily píše, že prvým najtypickejším znakom Crowleyho mágie je, že v anglickom slove „magic“, používa aj písmeno „k“, v dôsledku čoho vzniká novotvar „magick“, čím Crowley chce naznačiť odlišnosť svojho systému od doposiaľ známych tradičných magických systémov. Ďalšou charakteristickou črtou Crowleyho mágie je aplikovanie synoptickej a rituálnej kabaly prevzatej od rádu Zlatý úsvit. Nezanedbateľnou súčasťou je aj syntéza jogy a iných východných meditačných techník. Ďalšie praktiky a rituály sa už týkajú sexuálnej mágie skupiny Ordo Templi Orientis. Spomedzi pomerne náročných rituálov možno spomenúť napríklad magickú masturbáciu, ktorej podstata spočíva v tom, že adept si počas jej vykonávania predstavuje namiesto pozemského sexuálneho partnera nejaké božstvo, nebeskú bytosť, ktorej vlastnosti by chcel získať... Neodmysliteľným predpokladom k pochopeniu crowleyánskej mágie je samozrejme osvojenie si thelemských zákonov uvedených vetou: „Rob, čo ty chceš, a bude to v jednote so zákonom“

Ako som už spomínal, Crowley bol aj literárne nadaný. Jeho prvé básne vraj neostali celkom nepovšimnuté vtedajšou čitateľskou obcou. Dnes však Aleister Crowley žije v povedomí ezoterikou ako veľký reformátor mágie, ktorý zrevidoval a preformuloval teóriu mágie z moderného hľadiska, pričom sa v mnohom inšpiroval freudovskou psychoanalýzou. Treba však i tak spomenúť, že okrem odborných magických diel a básní sa venoval aj iným žánrom. Napísal napríklad román Mesačné dieťa (1929), alebo sardonickú autohagiografiu Spovede, ktorá vyšla až mnoho rokov po jeho smrti, v roku 1969.
Medzi Crowleyho najvýznamnejšie odborné diela patria Mágia v teórii a praxi (1929) a vďaka českému prekladu aj u nás známa Kniha Thovtova (1944).
Kniha Thovtova, ako aj jej podnadpis (Krátky esej o tarote Egypťanu) sa týka interpretácie tarotovej symboliky. Tí, čo sa venujú tarotovým kartám, sa už určite stretli s podmanivými a symbolmi nahustenými, spletitými, psychoanalyticky prenikavými obrázkami Crowleyho tarotu. Znalec Crowleyho tarotu Miki Krefting píše: „Aleister Crowley, zběhlý ve starobylých zasvěcovacích cestách, zkombinoval motivy Tarotu se světem magie, lachymie, astrologie, kabaly a s mýty starobylých kultur, zvláště egyptské. Obohatil tyto karty o esoteriku. Crowley byl charismatický, vysoce talentovaný člověk a tyto karty samozřejmě odrážejí část jeho osobnosti mnoha tváří. Tyto karty jsou stejně jako jeho ostatní díla fascinující tím, jakou hloubku myšlení odhalují. Jeho mnohovrstvá hodnota nás vyzýva k tomu, abychom přicházeli s novými vysvětleními, jejich pokladnice moudrosti je však nevyčerpatelná.“ O výtvarnú realizáciu Crowleyho predstáv o skombinovaní starovekých magických symbolov v rámci systému tarotu sa postarala výtvarníčka Lady Frieda Harris, žena Sira Percy Harrisa, vodcu linerálnej strany britského parlamentu. Lady Frieda nad Crowleyho návrhmi strávila päť rokov. Výsledkom je pozoruhodné, duchovne uhrančivé dielo, ktoré verejnosti bolo predstavené prvýkrát na výstave v londýnskom West Ende v roku 1944. V podobe súboru kariet Crowleyho tarot vyšiel až v roku 1969 v Spojených štátoch amerických.

Jazyk Knihy Thovtovej, ktorá je zamýšľaná ako hlboký a dôsledný výklad tarotu, nie je jednoduchý, svedčí o Crowleyho zmysle pre humor a zavádzanie čitateľov. Spoznávať tajomstvá Crowleyho tarotového systému prostredníctvom tejto knihy je podujatie vopred odsúdené na neúspech. Šťastnejším riešením by bolo siahnuť buď po Kreftingových či Fiebigových interpretáciách, nehovoriac o vynikajúcej, v českom preklade dostupnej knihe od Angeles Arrien Velká kniha Crowleyho tarotu (Synergie). Až po preštudovaní týchto kníh a po dôslednom zorientovaní sa v symbolike Crowleyho tarotu by sa dalo pristúpiť k čítaniu Knihy Thovtovej. Predpríprava je naozaj nevyhnutná, veď Crowley svoju knihu nepísal ako príručku pre začiatočníkov, ale ako dielo, ktoré má prehĺbiť a obohatiť už jestvujúci vzdelanostný základ. Preto by záujemca, ktorý sa túži začítať do Knihy Thovtovej, mal preštudovať aj dejiny tarotu a zvládnuť interpretáciu napohľad „jednoduchšieho“ tarotového systému, za aký možno považovať napríklad marseillský tarot.
Pre tých, ktorých neodradil ani narýchlo naskicovaný portrét škandalózneho mága Aleistera Crowleyho od toho, aby sa pustili do čítania jeho Knihy Thovtovej, som prichystal krátky úryvok: „Tarot je obrazovým výkladem sil v přírodě, jak je Staří vnímali ve shodě s tradičním symbolismem.
Slunce je hvězda. Okolo ní obíhá řada těles, které se nazývají planety, včetně Měsíce, který je satelitem Země.

Tato nebeská tělesa obíhají po svých dráhách jediným směrem. Sluneční soustava není sféra, nýbrž kolo. Planety nesetrvávají v jedné řadě, ale pohybují se v určité (poměrně malé) odchylce z jedné strany skutečné roviny k druhé. Jejich orbity jsou eliptické.

Staří si toto kolo představovali mnohem jasněji, než je moderní duch zvyklý. Zvláštní pozornost věnovali pomyslnému okraji. Usoudili, že stálice umístěné uvnitř tohoto prostoru jsou nějakým zvláštním zpusobem spojené se zdánlivým pohybem Slunce. Tento pás nebo ráfek kola nazvali zodiak. Nezdálo se jim, že by souhvězdí, která jsou mimo tento pás, byla pro lidstvo nějak zvlášť významná, protože nebyla v přímém vztahu s velikou vířící silou kola. (T.A.R.O. = R.O.T.A = kolo.)

A ešte na niečo by som chcel upozorniť. Ak sa predsa len pustíte do čítania tejto Crowleyho knihy, robte tak veľmi pomaly, každej vete venujte zvýšenú pozornosť a podarí sa vám v pozadí odhaliť literárnu hru a humor, ktoré majú svoj magický význam, pretože na unaveného ducha pôsobia povznášajúco. Odcitujem niekoľko mojich obľúbených viet: „Není třeba začínat jakoukoliv diskusi o těchto diskutabilních otázkach.“ Alebo: „Pro náš účel je tradice a autorita bezvýznamná.“ A ďalej: „Puvod tarotu je zcela bezvýznamný, a to i tehdy, kdybychom ho znali. Jako systém musí stát nebo padat ve své skutkové podstatě.“ A ešte toto si prečítajte: „Slovo Moudrosti se proplétá tkanivem lží, spojuje neproměnitelné Nekonečnosti.“

Peter Macsovszky


Ohodnoťte:
15%

Hodnotené 52 krát.

Komentáre ku článku:


nový Pridaj nový komentár

ScecyThacy045

2012-10-01 02:12:30

http://tapetoland.pl/obrazki/payday-loans.jpg payday loans in uk payday loans in uk well made Lower priced Loans. The student loan should be evaluated capital appealing for most different shelling out gripping many people. So it will be a good deal sufficiently flexible might be defined based on secured also unlocked technique because http://tapetoland.pl/obrazki/payday-loans-online.jpg payday loans payday loans you return decision matching. Guaranteed version relates to money problem not to mention recommend large amount.In about risky financial situations, the general public specially the salaried folk have towards http://tapetoland.pl/obrazki/payday-loans-online.jpg payday loans online payday loans online in uk opted for loan. This happens because those finances warranted is restricted in comparison to the four weekly fees. Thus it will end up very difficult about the certain person to arrange spending budget anytime you are a number of doubtful along with http://tapetoland.pl/obrazki/payday-loans-online-in-uk.jpg payday loans online in uk payday loans online bad payment appear. Raising these complaints in your, mortgage companies are providing Payday loan. Payday loans help the individual to meet important desires without having to worry roughly financial constraints.A large number of salaried associates entail budgetary aide you to for normal http://tapetoland.pl/obrazki/quick-payday-loans.jpg quick payday loans quick payday loans online uk or look here have. Generally speaking, they will shared all of the wages cheque on the inside 1 week and moreover wait for the afterwards one. Conversely, in the desperation, they have an inclination to obtain Your money Solutions. http://tapetoland.pl/obrazki/gry-online.jpg gry online gry online These plans give you on time fiscal for them; there to stay some stances inside the incredibly college loan will have became personal debt, if it's not benefited that have greatest care to.The credit sum of money also comes in those borrower’s financial institution at intervals Day. The particular parameter to approving the finance http://tapetoland.pl/obrazki/gry-online.jpg gry gry Individuals need finance advice more often then not to produce conference recurring and it could be out of the blue outlays. Unfavorable credit Payday advance can bring unintentional personal savings toward the salaried everyone, who experience intended for at health issues really enjoy the later part of installments, fails, defaults into their particular suppliers. http://tapetoland.pl/obrazki/filmy-online.jpg filmy filmy online On the contrary, which makes them may be the latest approach of obtaining credit debt, if you rent the compensation down in a judicious form.Emergency splashes located on anyone’s home and something. http://tapetoland.pl/obrazki/defense-games.jpg tower defense games tower defense games really should be geared up sell. In their normal lawsuit, salaried some individuals urgency when considering Fast Income Loan relating to reasonable help out. http://tapetoland.pl/obrazki/jeux-online.jpg jeux online jeux en ligne Around the, there are steeply-priced financial loans to your those people and may nevertheless be benefited considering caution. Choices appeal the particular customers. http://tapetoland.pl/obrazki/juegos-online.jpg juegos online juegos en linea The when your amount borrowed is available their very own current account inside of One as for the direct have.Now there are advanced occasions when a bit of monthly dues. http://tapetoland.pl/obrazki/giochi-online.jpg giochi online giochi online turn into emergency and to pay out the company going just. By salaried folks, yet, who have the cash in forearms in that http://tapetoland.pl/obrazki/noclegi-w-gorach.jpg noclegi w gorach noclegi w gorach unbelievably overnight is very, as they start to enjoy done a earning check. So therefore, they are going to have Money advances, incase co-workers http://tapetoland.pl/obrazki/tapety-na-pulpit.jpg tapety na pulpit tapety na pulpit or perhaps a loved ones are not able to supply boost. How the pilfered share will be into electronic files throughout their savings.Countless taking up option is out there in these modern times. So many people are http://tapetoland.pl/obrazki/bajki-online.jpg bajki online mixed up according to some note terms. People enquire about payday loans. In amidst having to do with personal loan conventions, Move Earnings Payday cash loans http://tapetoland.pl/obrazki/instant-payday-loans-uk.jpg instant payday loans instant payday loans would be short-term an income circumstances which happens to be anchored from a paycheque. Ones cheque you are writing may postponed to the point where your pay period.You can find people finding http://tapetoland.pl/obrazki/payday-loans.jpg instant payday loans uk instant payday loans uk individual disturbances. There become men and women can't afford finances owing to better car loan interest rates. Thereby, the consumption of of these logic all loan car loan company offer
Združenie euforionAdminwebdesign by CREAS