euforion portal

Newsletter
banner
banner
Akcie
 

MLADÁ SLOVENSKÁ poviedka 2009

 

Uzávierka: 20.04. 2009

Mladá slovenská poviedka 2009

1. 10. 2008 - 20. 4. 2009

Slovensko

Propozície VI. celoštátnej literárnej súťaže mladých autorov MLADÁ SLOVENSKÁ POVIEDKA 2009Vyhlasovateľ súťaže:

Žilinský samosprávny kraj - Oravské kultúrne stredísko v Dolnom Kubíne a Národné osvetové centrum v BratislavePoslanie súťaže:

- Umožniť sebarealizáciu detí a mládeže so vzťahom k literatúre.

- Aktivizovať tvorivý rast mladých talentov.

- Dať možnosť verejnej prezentácii a tvorivej konfrontácii ich tvorby.

- Zvýšiť záujem mladej generácie o pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu vôbec.Podmienky súťaže:

- Súťaže sa môže zúčastniť každý autor, s dosiaľ nepublikovanou prácou.

- Súťaž je tematicky voľná a neanonymná.

- Súťažný žáner - poviedka.

- Každý zúčastnený autor môže zaslať do súťaže 1 poviedku v rozsahu maximálne 5 strán formátu A4, font Times New Roman, riadkovanie 1, veľkosti 12 v štyroch kópiach v slovenskom jazyku poštou alebo e-mailom.

- Súťažná práca musí obsahovať meno a priezvisko, vek, zamestnanie, bydlisko autora, u žiakov a študentov aj názov a adresa navštevovanej školy a ročník.

- Texty sa autorom späť neposielajú.

- Prihlásené práce nesmú byť do vyhlásenia výsledkov tejto súťaže nikde publikované a ani prihlásené do inej súťaže.

- Každá obálka so súťažnými textami musí byť označená textom - Mladá slovenská poviedka ´09.Súťaží sa v kategóriach:

I. kategória - žiaci 6. - 9. ročníkov ZŠ a žiaci primy až kvarty osemročných gymnázií

II. kategória - študenti stredných škôl a kvinty až oktávy osemročných gymnázií

III. kategória - dospelí do 30 rokovPriebeh súťaže:

Súťaž je jednokolová.

Uzávierka zaslania súťažných prác je do 20. 4. 2009.Vyhodnotenie súťaže za účasti ocenených autorov, odbornej poroty a organizátorov sa uskutoční v júni 2009 v Dolnom Kubíne (presný termín a miesto bude súťažiacim autorom oznámený písomne).Hodnotenie a ocenenie súťaže:

Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorá si vyhradzuje právo :

- udeliť ocenenia autorom víťazných prác v každej kategórii,

- nezaradiť práce do súťaže pri nedodržaní propozícií,

- neudeliť niektorú z cien.

Víťazné práce budú uverejnené v regionálnej tlači a publikované v zborníku.

Víťazom v jednotlivých kategóriach budú udelené i finančné ceny.Úhrada nákladov:

Vyhlasovatelia súťaže zúčastneným autorom uhradia časť výdavkov spojených s účasťou na vyhodnotení ocenených autorov súťaže v Dolnom Kubíne.Kontakt, informácie:

Oravské kultúrne stredisko,
ul. Bysterecká 1263/55,
026 01 Dolný Kubín,č. tel. : 043/5864978, 5864928,
fax: 043/5864928,
mobil 0905/637053

e-mail: divadlo@osvetadk.sk


Ohodnoťte:
0%

Hodnotené 33 krát.

Žiadne komentáre ku článku.

nový Pridaj nový komentár
Združenie euforionAdminwebdesign by CREAS