euforion portal

Newsletter
banner
banner
Akcie
 

Preklady poľskej literatúry na Slovensku

 

Príďte si vybrať knihu, ktorá vás poteší, 16. a 17.12. od 11.00 do Poľského inštitútu v Bratislave. Legendárny pán Tragáčik alebo romány Olgy Tokarczuk.

Nájdete tu publikácie, ktoré vyšli v slovenskom preklade v slovenských vydavateľstvách ako napríklad Drewo a srd, Ars Poetica, Divadelný ústav, Kalligram, Slovart a iní. 

Preklady z poľskej literatúry majú na Slovensku dlhú tradíciu. Významnú úlohu poľská literatúra zohrávala najmä v období romantizmu, kedy bola pre Ľudovíta Štúra a jeho priateľov istou inšpiráciou a vzorom. Medzi najnovšie preklady patrí napríklad obnovená edícia dobrodružstiev pána Tragáčika od Zbigniewa Nienackého, romány Olgy Tokarczuk alebo detektívky Mareka Krajewského.

Poľský inštitút v Bratislave si kladie za cieľ šírenie informácií o Poľsku, popularizáciu výsledkov poľskej kultúry a vedy, podporovanie spolupráce medzi Poľskom a Slovenskom v oblasti kultúry, vedy a školstva, prehlbovanie priateľských poľsko-slovenských vzťahov.
Ťažiskovou programovou formou realizácie cieľov sú výstavy - asi 12 expozícií ročne pozrie približne 5 tisíc návštevníkov. Inou formou sú videoprojekcie vyberané z viac ako 350 titulov poľských dokumentárnych a celovečerných filmov. Organizujú sa ajiné podujatia : koncerty, prednášky, autorské stretnutia, poetické večery, promócie kníh, vedecké semináre, stretnutia literátov, jazykovedcov a prekladateľov poľskej prózy a poézie - ročne 60 - 70 podujatí, na ktorých sa zúčastní približne 2 500 návštevníkov. 
Nájdete ho na Námestí SNP 27 v Bratislave. 


Ohodnoťte:
0%

Hodnotené 28 krát.

Žiadne komentáre ku článku.

nový Pridaj nový komentár
Združenie euforionAdminwebdesign by CREAS